Referenties

“Referenties”

Erik Bergman, Business Unit Manager Cegelec Fire Solutions

“Wij moesten een grote slag maken: er was geen dedicated HR, er heerste verschillende belangen in de organisatie en het ziekteverzuim was hoog. De organisatie moest worden losgetrokken van de moeder organisatie en er stond een verhuizing gepland. Daarnaast wilden we meer jonge mensen aantrekken, beter naar mensen luisteren en meer investeren in onze medewerkers en in de coaching van medewerkers.

Samen met Effective Talentmanagement hebben we het ‘Van Goed Naar Goud Programma’ ontwikkeld. Mariska had hierin een coachende en sturende rol richting MT/leidinggevenden. Doelgericht heeft zij verbinding weten te maken door HR in te zetten op het menselijke aspect, door zichtbare stappen te zetten en de teams intern te versterken. Dat gaf rust in ons bedrijf en meer inzicht in en waardering voor de talenten van iedereen. Mariska is in staat om niet alleen ‘in’, maar vooral ‘aan’ een organisatie te werken. Dat doet ze hands-on en met een sterke visie.”